Antalya ceza avukatı açısından diğer illere göre biraz daha fazla avukatı barındıran, duruşma içeren illerden bir tanesidir. Hangi dava türünde bir duruşmaya çıkılacak olunursa olunsun, avukat seçimi oldukça önemlidir. Ancak ceza davalarında avukat seçimi oldukça hayati bir öneme sahiptir.

Antalya Ceza Avukatı

Antalya Ceza Avukatı Pelin Sayın
Pelin Sayin Antalya Ceza Avukatı

Ceza Avukatları Hangi Davalara Bakar?

Asliye ceza mahkemelerinde görülen, TCK’da düzenlenmiş aşağıdaki suçlarla ilgili davalarla ilgilenirler:

 • Vergi kaçakçılığı suçları,
 • İhaleye fesat karıştırma suçu,
 • Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
 • Kasten adam yaralama suçu,
 • Taksirle adam yaralama suçu,
 • Cinsel taciz suçu,
 • Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1),
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
 • Tehdit suçu,
 • Şantaj suçu,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
 • Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
 • Hakaret suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
 • Hırsızlık suçu
 • Mala zarar verme suçu,
 • Güveni kötüye kullanma suçu,
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu,
 • Basit dolandırıcılık suçu (TCK md. 157),
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,
 • Karşılıksız yararlanma suçu,
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
 • Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
 • Gürültüye neden olma suçu,
 • İmar kirliliğine neden olma suçu,
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,
 • Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
 • Usulsüz ölü gömülmesi suçu,
 • Parada sahtecilik suçu
 • Mühür bozma suçu,
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
 • Özel belgede sahtecilik suçu,
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,
 • Suç işlemeye tahrik suçu,
 • Suçu ve suçluyu övme suçu,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,
 • Kanunlara uymamaya tahrik suçu,
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,
 • Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,
 • Fuhuş suçu,
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
 • Dilencilik suçu,
 • Aynı konutta birlikte oturduğu kişilere kötü muamele suçu,
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
 • Tefecilik suçu,
 • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
 • Görevi kötüye kullanma suçu,
 • Görevi yaptırmamak için direnme suçu,
 • İftira suçu,
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,
 • Suç üstlenme suçu,
 • Suç uydurma suçu,
 • Suçluyu kayırma suçu,
 • Yalan tanıklık suçu,
 • Yalan yere yemin suçu,
 • Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu,
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu,
 • Suçu bildirmeme suçu,
 • Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal suçu,
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu,
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu,
 • Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme suçu,
 • Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ayaklanması suçu,
 • İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçu,
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu,
 • Halkı askerlikten soğutma suçu,
 • Askeri yasak bölgelere girme suçu.

Antalya en iyi ceza hukuk avukatı
Antalya ceza hukuku avukatı temsili

Ceza Mahkemesinde Sık Görülen Davalar Nelerdir?

 • Yağma (Gasp) suçu (TCK md. 148, 149),
 • Kasten adam öldürme suçu (TCK md. 81, 82),
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK md. 87/4),
 • Taksirle ölüme neden olma (TCK md. 85/2),
 • İrtikap suçu (TCK md. 250/1 ve 2),
 • Zimmet suçu (TCK md. 247),
 • Rüşvet suçu (TCK md. 252),
 • Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK md. 204/2),
 • Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK md. 158),
 • Hileli iflas suçu (TCK m. 161).
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Milli savunmaya karşı suçlar,
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.
 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, 
 • müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren,  üst sınırı 10 yıldan fazla tüm suçlara ilişkin davalar
 • parada sahtecilik suçu TCK md.197/1
 • Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu (TCK md.188) 

Antalya’da ve diğer illerde ceza mahkemelerinde en sık görülen davalar;

 • Hakaret ve Tehdit
 • Kasten Yaralama, Yaralama
 • Konut Dokunulmazlığına İhlal
 • Cinsel Taciz, Cinsel Saldırı
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 • Hırsızlık, Mala Zarar Verme
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
 • Antalya’da Yer alan Ceza Mahkemeleri

Antalya Adliyesinde şu an; 36 tane Asliye Ceza, 11 tane Ağır Ceza,  bir tane Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 6 tane de Sulh Ceza Hakimliği vardır.

Bir Ceza Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

Türk Hukuk sisteminde avukatların belirli bir alanda branş alıp, bu alan avukatı olması durumu tanımlı değildir. Ancak her avukatın daha deneyimli olduğu farklı alanlar olabilir. Bu anlamda ceza hukuku yoğunluklu çalışan bir avukat ceza hukuku alanında kendisini daha geliştirmiş olacağından çevresinde yahut halk arasında ceza avukatı olarak nitelendirilebilir.

Her vatandaş kendi davasını herhangi bir avukat olmaksızın takip edebilir. Ancak Ceza Hukuku sonuçları itibari ile bireyler için son derece ağır yaptırımları olan bir müessese olup bireylerin hak kaybı yaşamaması için her hangi bir suç ile karşılaşması halinde mutlaka bir avukata danışması süreçte bir avukat ile çalışmasını tavsiye etmekteyiz.

Antalya Avukat

Boşanma Avukatı İletişim